За охлаждане

Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт

Ако климатика не работи

Ако климатика на стартира работа въобще:

· Уверете се че има захранване до него ( дали има ток, дали не е паднал бушона)

· Проверете батериите на дистанционното ( след смяната им рестартирайте дистанционното—вж. инструкция за експлоатация)

· Вижте дали и как светят индикаторните лампи на вътрешното тяло. Това е код за грешка, който ще ни помогне да разберем какво да имаме предвид когато идваме за ремонт.

- Свържете се със сервиза

 

Ако климатика не охлажда достатъчно добре:


· Уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток.

· Проверете дали всички врати и прозорци са затворени.

· Проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не - измийте ги, изсушете и поставете отново в климатика.

· Директната слънчева светлина е огромен източник на топлина. Използвайте щори или завеси, за да засенчите огретите прозорци.
- Свържете се със сервиза

 

Ако климатика не отоплява достатъчно добре:


· Уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток.

· Проверете дали всички врати и прозорци са затворени.

· Проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не - измийте ги, изсушете и поставете отново в климатика.

· Вижте позицията на клапите. Правилната е таза, при която те са насочени така, че климатика да духа максимално надолу.

- Свържете се със сервиза

 

Ако климатика издава странни шумове:


· Чува се пукане от вътрешното тяло на климатика - възможно е да се получава такъв шум понякога, тъй като пластмасата се свива и разширява под въздействието на топлия/студен въздух, който излиза от климатика. Това е напълно нормално явление.

· Чува се нещо все едно някаква течност изтича от някъде – най-вероятно чувате хладилния агент, когато климатика променя режима си на работа.

· Чува се шум от външното тяло и от него се вдига пара и изтича вода—това е процеса на обезскрежаване на климатика.

 

e-max.it, posizionamento sui motori